Bezvdušné pneumatiky TerrainArmor

TerrainArmor
Štvorkolka WV850 s pneumatikami TerrainArmor (Zdroj: www.autoevolution.com.)

Koncom roku 2013 americká spoločnosť Polaris Industries oznámila zahájenie výroby bezvzdušných pneumatík TerrainArmor pre vozidlá ATV (All-Terrain Vehicle) a UTV (Utility Task Vehicle). Tie pozostávajú z pryžmového plátu, ktorý obaluje polmymérovú štruktúru pozostávajúcu zo šestuholníkových podjednotiek. Na trh sa dostali aj terénne štvorkolky vybavené týmito kolesami – pre vojenský sektor Sportsman MV850 a pre civilný trh Sportsman WV850 HO.

Firma sa na túto technológiu zameriavala od svojho založenia v roku 2005, pričom v roku 2007 boli patentované bezvzdušné pneumatiky pre vozidla HMMWV. Aj keď sa bezvzdušné pneumatiky zatiaľ nedočkali veľkého rozšírenia, americká firma nie je prvá, ktorá sa o to pokúsila. V Juhoafrickej republike prebiehali v 90. - tych rokoch pokusy s upraveným vozidlom Rooikat, pričom takýchto príkladov by sme vo svete našli viac. Medzi hlavné výhody týchto NPT (Non – Pneumatic Tyre, bezvzdušná pneumatika) sa radí odolnosť voči bežným defektom, či už spôsobeným terénom, guľkou či črepinami. Pre bežné pneumatiky je možné riešiť tento problém dojazdovými vložkami, alebo centrálnym zahusťovaním pneumatík. Avšak treba si uvedomiť aj limity týchto technológií – HMMWV s dojazdovými vložkami dokáže podľa výrobcu prejsť maximálne 50 km maximálnou rýchlosťou 50 km/h, čo mnohokrát na bezpečný návrat nestačí. Taktiež centrálne dohusťovanie pneumatík možno použiť len na väčšie stroje, a tiež má svoje limity, obzvlášť pri rozsiahlom poškodení. Na druhej strane firma Polaris deklaruje funkčnosť svojich pneumatík až pri 30% poškodení.

TerrainArmor
Štvorkolka WV850 s pneumatikami TerrainArmor (Zdroj: www.popularairsoft.com.)

Taktiež pri niektorých jazdných režimoch môžu NPT dosiahnuť nižší valivý odpor a hlučnosť, čo sa priaznivo odzrkadlí na spotrebe, ako aj možnostiach utajenia pred nepriateľom. Počas testovania prešla štvorkolka viac než 8 000 km pričom ďalších vyše 1 600 bolo najazdených s ťažko poškodenými pneumatikami, či už streľbou alebo masívnymi klincami. Po prestrelení muníciou kalibru 12,7 mm bola štvorkolko schopná prejsť ďalších 560 km. Pri cene 500 dolárov za kus sa dá predpokladať, že v krátkom čase dôjde k zaradeniu aspoň malého počtu vozidiel s UPT do výzbroje.

Referenie

  • ATM 3/2014 str. 11

Autor: Tomáš Beňuš | Článok vložený: 19.11.2014