Podmorské kapsuly

ufp
Umelecká predstava podoby UFP (Zdroj: aftermathnews.wordpress.com.)

Skladovanie vojenského materiálu v oblastiach, kde je možné počítať s nasadením vlastných vojsk, je neoddeliteľnou súčasťou stratégie každej globálne pôsobiacej mocnosti. Spojené štáty sa v tomto môžu spoľahnúť na pomerne prepracovanú sieť logistických základní prakticky po celom svete. Americká výskumná agentúra DARPA sa svojim projektom Upward Falling Payloads (UFP) snaží posunúť americkú logistiku ešte ďalej. Jej cieľom totiž nie je nič menej, ako vytvoriť podmorské zásoby vojenského materiálu na dne svetových oceánov. Tam môžu aj celé roky čakať, kým dôjde k ich aktivácii.

Projekt UFP korešponduje s celkovou doktrínou americkej armády, ktorá sa v poslednom období odklonila od prípravy na konflikty so štátmi akými bol Saddámov Irak, a pripravuje sa na možnosť rozsiahlej konfrontácie (s najväčšou pravdepodobnosťou s Čínou) v oblasti Pacifiku. Možnosť využitia podmorských kapsúl umožní tajne rozmiestniť v období mieru alebo tesne pred konfliktom potrebný materiál kdekoľvek pod morskou hladinou. Práve utajenie je jednou z najväčších výhod. Oficiálne sa samozrejme hovorí o rozmiestnení len “nesmrtiacich prostriedkov“, no prakticky rovnaké technológie sú potrebné aj na rozmiestnenie útočných prostriedkov.

Najväčším problémom bude pravdepodobne vyrobenie kapsúl schopných odolať extrémnym podmienkam (vysoký tlak, nízka teplota) po dlhú dobu bez poškodenia obsahu, ako aj vyriešenie “aktivácie“ kapsúl čo znamená jak systém pre vynorenie, ako aj prijímač signálu. DARPA na vývoji spolupracuje s mnohými partnermi, od telekomunikačných firiem až pod ropné spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s vplyvom extrémneho podmorského prostredia na systémy vyrobené človekom.

Treba si uveodmiť, že svetové oceány sú extrémne a komplexné prostredie ktoré sa stále mení. Jednotlivé vrstvy majú rôznu teplotu, hustotu, slanosť, a v neposlednom rade bohaté na život. Taktiež morské dno sa stále mení. Keby sa podmorská kapsula po rokoch ocitla pod metrami nánosov, jej funkčnosť by asi nikto negarantoval. To všetko potvrdzuje, že DARPA sa pustila do náročného projektu, ktorého výsledok rozhodne nie je vopred istý a o jeho dokončení bude urite rozhodovať aj finančná náročnosť. Na duhej strane nebol by to prvý “nezvládnuteľný“ projekt, ktorý DARPA zdarne dotiahla do úspešného konca.

Referenie

Autor: Tomáš Beňuš | Článok vložený: 02.12.2014