GhostSwimmer

ghostswimmer
GhostSwimmer (Zdroj: defense-update.com.)

Americké námorníctvo koncom roku 2014 testuje na svojej základni v Little Creeku podmorské roboty GhostSwimmer, ktoré fungujú de facto ako robotické ryby. Náročná detekcia má tieto stroje predurčovať na špionážne účely, no zapojiť sa môžu aj do plnenia omnoho prozaikejších úloh, ako napríklad kontroly trupov lodí.

GhostSwimmer sa tvarom aj správaním má podobať väčšej rybe. Práve “prírodnným“ pohybom vďačí za zníženú hlučnosť, čo sťažuje jeho detekciu. Dĺžka zariadenia dosahuje 1,5 metra a hmotnosť 45 kg, pričom operovať môže v hĺbkach od 0,25 do 90 m. Prevziať môže aj časť práce potápačov, ktorí tým pádom nebudú vystavovaný zbytočnému nebezpečenstvu. Vďaka batérii s dlhou výdržou môže GhostSwimmer plniť autonómne po dlhú dobu zverené úlohy. Na druhej strane je možné ho ovládať aj priamo prostredníctvom 125 m dlhého kábla.

Na podobnom projekte pracuje aj bostonská technická univerzita, ktorá vyvinula model BIOSwimmer s dĺžkou približne 1,8 metra, ktorý je primárne určený na vyhľadávanie kotrabantu v trupoch lodí. Prototyp bol testovaný na trupe historickej bojovej lode USS Texas zakotvenej v Huestone. Falošný kontraband bol rozmiestnený na ťažko dostupných miestach plavidla. Presné výsledky nie sú dostupné, no pokračovanie projektu je dobrým znakom do budúnosti.

Vyrobiť stroje napodoňujúce svojim správaním zvieratá je snom ľudí už dlhé roky. Americkí konštruktéri sa vo svojej snahe priblížiť elegantnému správaniu rýb bližšie, než ktokoľvek predtým.

Referenie

Autor: Tomáš Beňuš | Článok vložený: 20.02.2015