Výbušniny DIME

DIME
Výbuch nálože s výbušninou DIME (Zdroj: globalsecurity.org.)

DIME (Dense Inert Metal Explosive) predstavuje novú generáciu výbušnín, ktorá prichádza ako odpoveď na potrebu minimalizovať vedľajšie straty a škody pri boji v husto obývanom prostredí. Cieľom bolo vytvoriť výbušninu s dostatočnou ničivou silou na efektívnu likvidáciu cieľa, ktorá by ale mala tento ničivý efekt limitovaný na čo najmenšiu vzdialenosť. V boji proti povstalcom či teroristom je totiž často nutné zasiahnuť konkrétnu miestnosť, no zároveň zabrániť stratám medzi civilistami ukrytými na druhej strane steny.

K čiastočnej “miniaturizácii“ došlo už v uplynulých desaťročiach, pričom jedným zo široko využívaných produktov tejto snahy je americká puma GBU-39B SDB (Small Diameter Bomb), no i tá má pri svojej hmotnosti 129 kg smrtiace účinky na vzdialenosť desiatok metrov. Nekonečná miniaturizácia bômb navyše nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo stať, pretože s klesajúcou hmotnosťou spravidla klesá dosah, no v prvom rade presnosť bomby kvôli klesajúcej kinetickej energii.

Ako ďalší možný prístup sa ukazovala výroba “bezčrepinových“ bômb. Spojená štáty v 80. - tych rokoch experimentovali s modifikáciami bômb GBU-15, ktorých plášť bol vyrobený z tvrdenej celulózy, kevlaru či uhlíkových vlákien. Naďalej ale zostával v hre veľký smrtiaci efekt tlakovej a tepelnej vlny.

DIME
Výbuch nálože s výbušninou DIME (Zdroj: globalsecurity.org.)

Prvé výsledky dosiahla spolupráca Air Force Research Laboratory a Lawrence Livemore National Laboratory, ktorá materiály neskôr pomenované DIME skúmala od 90. - tych rokov. Ich práca získala vyššiu prioritu s príchodom vojny proti terorizmu. Základom týchto trhavín je homogénna zmes dvoch zložiek – štandardných výbušnín (HMX, RDX...) a malých častíc rôznych ťažkých kovov, ktorých veľkosť sa pohybuje od 1 – 2 mm až po opticky neviditeľný prach. Spomedzi používaných kovov možno menovať zmesy wolfrámu, niklu, železa či kobaltu. Tieto kovové čiastočky fungujú de facto ako črepiny, ktoré majú na krátku vzdialenosť ničivý účinkok, no následne sú rýchlo brzdené gravitáciou a hlavne odporom vzduchu, takže ich ničivý efekt so stúpajúcou vzdialenosťou prudko klesá. Preto sa tieto výbušniny niekedy označujú ako “dvojfázové“. Vykonané skúšky potvrdili, že smrtiaci efekt týchto zbraní je v rádoch nížší, ako pri bežných trhavinách.

Prvé skúšky upravenej pumy Mk-82 prebehli v roku 2005 a o rok neskôr dostala firma Boeing objednávku na vývin bomby GBU-39A/B SDB FLM (Focused Lethality Munition). Táto puma má dĺžku 1,8 metra, priemer 19 cm a hmotnosť 130 kilogramov. Z toho pripadá 93 kg na hlavicu v ktorej je ale len 5,8 kg trhaviny AFX-1209 Typ 2 zmiešanej s kovovými časticami. Puma je schopná údajne prekonať 30 cm železobetónu (pôvodná SDB jeden meter). Bomba je vybavená rozkladacími krídlami DiamondBlack, vďaka čomu je schopná vo vzduchu dokĺzať na vzdialenosť sto kilometrov s presnosťou 5 – 8 metrov (občas sa objavujú informácie o trojmetrovej presnosti). Prvá skúška sa odohrala 11. júla 2008 a už ďalší rok započali dodávky pre americkú armádu.

Krátko po tom ako sa začali diskutovať o DIME objavili sa informácie, podľa ktorých ich nasadenie znečisťuje prostredie, keďže ťažké kovy majú silný negatívny vplyv na zdravie človeka, pričom spôsobujú aj niekoľko druhov rakoviny.

Prvé informácie o použití DIME sa objavili v roku 2006, no zo strany izraelskej armády. Táto informácia môže pôsobiť prekvapujúco, no nie je tomu tak, keďže Izrael už celé desaťročia bojuje v husto obývaných oblastiach. Rozdiel bol v tom, že Izrael pravdepodobne svoj program dokonale utajil. Výbušniny DIME boli použité v Gaze aj v Libanone. Ďalšie informácie sa objavili na prelome rokov 2008 a 2009 počas náletov opäť v pásme Gaza. Tie vychádzali zo správ lekárov a novinárov, ktoré pisovali zranenia spôsobené izraelskými bombami.

DIME určite predstavuje perspektívny typ výbušnín, ktoré môžu zachrániť veľké množstvo životov. Napriek tomu treba k tejto problematike pristupovať triezvo a uvedomiť si, že pravdepodobne žiaden zbraňový systém nie je shopný zabrániť nechceným stratám na životoch.

Video: Reportáž o nasadení bômb s výbušninami DIME

Video: Výbuch GBU-39A/B SDB FLM

Referenie

Autor: Tomáš Beňuš | Článok vložený: 27.04.2014